Strona zawiera treści dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.
Czy jesteś taką osobą i chcesz zapoznać się z treścią strony?

Precyzja i bezpieczeństwo podczas diagnostyki

Metoda diagnostyczna firmy Hemolens® bazuje na najnowszych rekomendacjach międzynarodowych towarzystw naukowych dla bezpiecznej, szybkiej i precyzyjnej diagnostyki choroby wieńcowej serca.

Choroba wieńcowa

Choroba wieńcowa, powszechnie nazywana również chorobą niedokrwienną serca (ChNS) to zespół objawów spowodowanych istotnym zwężeniem światła tętnic wieńcowych, odżywiających mięsień serca i zaopatrujących go w tlen. W konsekwencji dochodzi do niedostatecznego ukrwienia i niedotlenienia mięśnia sercowego.

Choroba objawia się bólem lub dyskomfortem w klatce piersiowej, czasem dusznością. W przypadku występowania powyższych objawów wskazana jest diagnostyka w kierunku choroby niedokrwiennej serca.

Czasami pierwszą manifestacją choroby wieńcowej jest zawał serca: silny ból, dyskomfort, duszność, zazwyczaj trwające powyżej 20 minut w spoczynku, nieustępujące po przyjęciu nitrogliceryny. Wystąpienie takich objawów wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.

Chcesz wiedzieć więcej?

  • Co to jest choroba wieńcowa?
  • Kto choruje na chorobę wieńcową?
  • Jakie są objawy choroby wieńcowej?

Diagnostyka stabilnej choroby wieńcowej

Diagnostyka w stabilnej chorobie wieńcowej (tzn. kiedy nie występuje podejrzenie zawału lub udaru) jest kilkuetapowa i obejmuje:

Krok 1

Wywiad lekarski oparty o historię medyczną i analizę czynników ryzyka

Krok 2

Badanie fizykalne (w tym osłuchiwanie serca i płuc)

Krok 3

Dodatkowe testy diagnostyczne przedstawione poniżej

Badania krwi

W trakcie diagnostyki wskazane jest wykonanie badań krwi w tym oznaczenie poziomu cholesterolu, glukozy oraz innych podstawowych badań laboratoryjnych.

Zapis EKG

EKG rejestruje aktywność elektryczną serca. Na podstawie wykonanego zapisu można rozpoznać zawał mięśnia serca, niedokrwienie, zaburzenia rytmu serca.

Test wysiłkowy

Jest to badanie wykonywane na bieżni ruchomej, z ciągłym zapisem EKG. Pomaga ono ocenić niedokrwienie mięśnia serca. Obecnie uważa się, że badanie to jest mniej przydatne niż pozostałe badania czynnościowe i obrazowe choroby niedokrwiennej serca (takie jak tomografia komputerowa, scyntygrafia etc.).

Ultrasonograficzna próba dobutaminowa

Zamiast stosować wysiłek do testowania serca, podaje się leki zwiększające tętno i ciśnienie krwi. Ocena w tym badaniu polega na porównaniu kurczliwości mięśnia serca w badaniu USG przed i po zastosowaniu leku.

Echokardiogram

Badanie to wykorzystuje ultradźwięki, pozwala ocenić wielkość jam serca, zastawki, funkcje serca.

Tomografia komputerowa tętnic wieńcowych

Tomografia komputerowa naczyń wieńcowych z zastosowaniem kontrastu jest nieinwazyjnym badaniem, które pozwala zobrazować naczynia wieńcowe z ewentualnymi zwężeniami.

Koronarografia

Koronarografia jest inwazyjnym badaniem (wymagającym nakłucia tętnicy w okolicy nadgarstka lub pachwiny) z zastosowaniem kontrastu, które pozwala zobrazować naczynia wieńcowe z ewentualnymi zwężeniami. Rozszerzeniem badania są dodatkowe, inwazyjne pomiary hemodynamiczne (FFR lub inne) na podstawie których lekarz kwalifikuje pacjenta do implantacji stentu lub dalszego leczenia zachowawczego z odpowiednią farmakoterapią.

Scyntygrafia serca

Jest to badanie obrazowe z podaniem znacznika radioaktywnego, które pozwala ocenić niedokrwienie mięśnia serca.

Nieinwazyjna diagnostyka Cardiolens FFR-CT Pro®

Nieinwazyjny pomiar cząstkowej rezerwy przepływu krwi

Firma Hemolens Diagnostics® opracowała nieinwazyjną metodę diagnozowania istotności zwężeń w naczyniach wieńcowych, bez konieczności wykonywania inwazyjnej koronarografii wraz z inwazyjnymi pomiarami hemodynamicznymi.

Technologia Cardiolens FFR-CT Pro®

Wykorzystuje tomografię komputerową naczyń wieńcowych (CCTA) oraz nieinwazyjny ciągły pomiar ciśnienia krwi (CNBP). Badanie pomaga określić stopień zaawansowania choroby wieńcowej i nakreślić plan leczenia lub dalszej diagnostyki. Diagnostyka firmy Hemolens®, bazująca na metodzie FFR-CT, pozwoli zmniejszyć liczbę wykonywanych koronarografii.

CCTA – Coronary Computed Tomography Angiography
CNBP – Continuous Non-invasive Blood Pressure

Test diagnostyczny Cardiolens FFR-CT Pro®

Badanie Cardiolens FFR-CT Pro® pomaga opracować strategię leczenia, pokazując, czy dane zwężenie istotnie upośledza przepływ krwi  w tętnicy wieńcowej. Wynik badania dostarczany jest w postaci trójwymiarowego modelu, obrazującego zwężenia w głównych tętnicach wieńcowych. Na tej podstawie lekarz może zadecydować o dalszym leczeniu (farmakologicznym lub interwencji z zastosowaniem stentów czy operacji wszczepienia bypassów).

Cardiolens FFR-CT Pro®

Ma zastosowanie zarówno u pacjentów, którzy nie zostali jeszcze zdiagnozowani, jak i u pacjentów z rozpoznaną stabilną chorobą wieńcową w celu określenia optymalnego planu postępowania.

Często zadawane pytania

Co jest potrzebne, aby zostać zdiagnozowanym przy użyciu Cardiolens FFR-CT Pro®?

Aby przeprowadzić diagnostykę z zastosowaniem Cardiolens FFR-CT Pro® pacjent musi mieć wykonane badanie tomografii komputerowej tętnic wieńcowych o odpowiedniej jakości oraz nieinwazyjny pomiar ciśnienia (CNBP).

Czy u każdego pacjenta można przeprowadzić diagnostykę z zastosowaniem Cardiolens FFR-CT Pro®?

Badanie możliwe jest do wykonania w każdym przypadku, gdy zapis tomografii komputerowej jest dobrej jakości. Obecnie największe doświadczenie mamy u pacjentów bez wcześniej implantowanych stentów, bypassów oraz bez masywnych zwapnień w naczyniach wieńcowych.

Współpracujące ośrodki

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy

Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej

Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznych

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, Centrum Sercowo - Naczyniowe

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, Centrum Sercowo - Naczyniowe

Szpital Uniwersytecki w Krakowie