×

Andrzej Kosior

Założyciel, naukowiec

Naukowiec i specjalista w dziedzinie obliczeniowej mechaniki płynów i obliczeniach wielkoskalowych. W Hemolens Diagnostics Andrzej nadzoruje rozwój i wdrażanie modułu opartego na mechanicznej dynamice płynów oraz nowych technologii.