×

Marcin Stańczyk

Członek Rady Nadzorczej

Specjalista z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, ludźmi, opracowywania i wdrażania strategii biznesowych, zarządzania zmianą i projektami.
Od 2017 roku członek Rady Nadzorczej w Hemolens Diagnostics.